”Tule uskoon” sivusto on tehty sinua varten, joka haluat tietää lisää Jumalasta ja hänen tahdostaan sinua kohtaan. Olemme itse kokeneet mitä uskoontulo on, ja kuinka Jumalan kohtaaminen on muuttanut elämämme.

USKOONTULO

Uskoontulo tarkoittaa uudestisyntymistä Jumalan lapseksi. Kun uskot Jeesukseen ja otat Hänet vastaan omana pelastajana, saat syntisi anteeksi ja synnyt uudesti Jumalan lapseksi.
Uskoontulossa ihminen joka on hengellisesti kuollut, syntyy uudesti, siirtyy kuolemasta elämään ja pimeydestä valkeuteen, niin kuin Raamatussa sanotaan.

Ilman uudestisyntymistä ei voi pelastua.

Joh 3:5-7
Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

2 Kor 5:17
17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

Kuka voi tulla uskoon?

Kaikki voivat tulla uskoon. Jeesus sanoo, että hän ei heitä ketään ulos, joka tulee Hänen luokseen.

Rom 10:13
13 Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.

Joh 6:37
37 Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.

Miksi juuri Jeesus?

Maailmassa on niin paljon uskontoja, eikö niiden kautta voi pelastua?

Apt 4:12
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

1Ti 2:5
5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

Jos haluat saada syntisi anteeksi ja pelastua, niin Jeesus on ainoa tie.

Uskoontuloon kuuluu kolme asiaa

1. Uskominen Jeesukseen.
2. Parannuksen tekeminen.
3. Kasteen ottaminen uskoontulon jälkeen.

Usko

Joh 3:16
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Ennen kuin voit tulla Jeesuksen luokse, sinun täytyy uskoa, että Hän on olemassa.
Raamattuun on kirjoitettu näin: ”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta”. Se tarkoittaa sitä, että jos et vielä usko Jeesukseen, ja menet sellaiseen tilaisuuteen jossa julistetaan Jumalan sanaa, niin siellä usko syntyy sinun sydämeesi.

Voit myös rukoilla ja pyytää Jeesusta ilmaisemaan itsensä sinulle jollakin tavalla. Rukoile ja etsi Jeesusta, niin sinä löydät Hänet.

Mat 7:7-8
7 Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. 8 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.

Kun uskot Jeesukseen, on aika tunnustaa Hänelle syntisyytesi.

1Joh 1:9
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Tähän kuuluu myös parannus, vanhan syntielämän hylkääminen. Ei ole mitään mieltä pyytää anteeksi, ja jatkaa elämää samaan malliin.

Parannus

Apt 3:19
19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois…

Parannus on tärkeä osa uskoontuloa. Se tarkoittaa mielen muutosta, kääntymistä pois entisestä syntielämästä. Toisten ihmisten elämässä ”syntisyys” näkyy selvemmin kuin toisten, mutta kaikilla on joitakin asioita, joista tulee luopua.

On selvää, että omissa voimissa emme pysty parannusta tekemään, mutta Jumala antaa meille siihen voiman.
Jumalan voiman avulla alkoholisti voi jättää alkoholin tai narkomaani huumeet. Olipa parannuksen tarpeemme suuri tai pieni, Jumalan voiman avulla se onnistuu.  Meillä täytyy vain olla halu ja tahto hylätä entinen syntielämämme.

Joh 1:12
12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

Kun me tunnustamme syntimme ja teemme parannuksen, niin Jeesus antaa meille syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Sillon sinä synnyt uudesti Jumalan lapseksi ja siirryt pimeydestä valkeuteen ja kuolemasta elämään.

2 Kor 5:17
17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

Jeesus ei parantele sinun vanhaa elämääsi, vaan hän antaa uuden elämän. Se mikä on vanhaa, katoaa, ja uusi tulee tilalle. Sinusta tulee uusi luomus. Jeesus vapauttaa sinut synnin kahleista, ja sinä saat rauhan sydämeesi. Saat iankaikkisen elämän, ja saat olla turvassa Jumalan käsissä josta kukaan ei voi ryöstää sinua pois.

Joh 10:28-29
28 Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.
29 Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä.

Tämä on sellainen muutos elämässäsi, että tulet muistamaan sen vielä vuosikymmenien jälkeenkin. Kun olet kokenut sen, et enään halua palata entiseen elämääsi. Olet tehnyt parannuksen ja aloittanut uuden elämän.

Kohta uskoontulon jälkeen tulee yleensä tilenne, jossa joudut joko tunnustamaan ihmisille uskosi, tai sitten kieltämään sen. Voi olla että joku tarjoaa sinulle tupakkaa tai ryyppyä, tai kysyy muuten vain, mitä sinulle on tapahtunut kun vaikutat niin erinlaiselta.

Silloin olet ensimmäisen valinnan edessä, mitä vastaat? Sillä voi olla suuri merkitys tulevaisuudellesi. Sanotko tupakan tai ryypyntarjoajalle: ”Ei kiitos, olen tullut uskoon ja Jeesus on vapauttanut minut niistä”. Vai sanotko vain: ”Kiitos ei nyt”.

Uskon tunnustamisella ihmisten edessä on suuri merkitys. Raamatussa sanotaan, että jos sinä tunnustat Jeesuksen ihmisten edessä, niin sinut tunnustetaan taivaassa Isän ja enkelien edessä.

Luk 12:8
Mutta minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä.

Uskon tunnustaminen on sinulle voitto, vaikka se vaatiikin joskus rohkeutta.

Mitä uskoontulon jälkeen?

Kaste

Raamatun mukaan seuraava askel on kaste.

Apt 2:38-39
38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”

Mar 16:16
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Kasteelle meno voi olla joillekin vaikea valinta, mutta Raamatun mukaan se kuuluu henkilölle, joka uskoo Jeesukseen, on uudestisyntynyt ja on tehnyt parannuksen.
Kasteen ottaminen on Jumalan tahto, jonka merkitystä emme kykene täydellisesti ymmärtämään. Voimme vain tehdä niin kuin Jumalan Sana meitä pyytää tekemään uskoontulon jälkeen.

Raamatussa sanotaan kasteesta, että siinä me olemme kastetut Jeesuksen kuolemaan, ja olemme yhdessä haudatut Hänen kanssaan. Kasteessa me olemme pukeneet Kristuksen päällemme, ja se on hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. Tässä on vain muutama asia kasteen merkityksestä, joka kuuluu uskoon tulleelle ihmiselle.

Rom 6:3-4
3 Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?
4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.

Gal 3:27
27 Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.

1Pe 3:21
21 Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena – joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

Kun haluat ottaa tämän askeleen elämässäsi, niin ota yhteyttä sellaiseen seurakuntaan, jossa voit käydä kasteella uskoon tultuasi.

Tänän kaiken me saamme lahjana Jumalalta, koska hän rakastaa meitä. Emme voi ansaita sitä omilla teoillamme.

Eph 2:1-10
1 Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;
4 mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa – armosta te olette pelastetut –
6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja –
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

Uskoontulo

Katso videoilta ihmisten tarinoita eri puolelta Suomea. He kertovat miten ovat kohdanneet Jumalan ja mitä heidän elämässään on tapahtunut sen jälkeen. Yhdenkään elämäntarinan kertomus ei ole samanlainen, vaan jokainen on kohdannut Jumalan omalla ainutlaatuisella tavallaan.