Uskoontulo

Mitä uskoontulo tarkoittaa?

Uskoontulo tarkoittaa Jeesuksen suorittaman syntien sovitusksen vastaanottamista, jolloin saadaan synnit anteeksi. Siinä ihminen joka oli hengellisesti kuollut, syntyy uudesti Jumalan lapseksi, siirtyy kuolemasta elämään ja pimeydestä valkeuteen.

Joh 3:5-7
Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy
syntyä uudesti, ylhäältä.

2 Kor 5:17
17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

Miksi juuri Jeesus

Apt 4:12
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

1Ti 2:5
5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

Kuka voi tulla uskoon

Kaikki voivat tulla uskoon. Jeesus sanoo, että hän ei heitä ketään ulos, joka tulee Hänen luokseen.

Joh 6:37
37 Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.

Rom 10:13
13 Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.

Uskoontuloon kuuluu kolme asiaa

1. Uskominen Jeesukseen.
2. Parannuksen tekeminen.
3. Kasteen ottaminen uskoontulon jälkeen.

Usko

Joh 3:16
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Ennen kuin voit tulla Jeesuksen luokse, sinun täytyy uskoa, että Hän on olemassa. Raamattuun on kirjoitettu näin: ”Usko tulee siis kuulemisesta, Mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta”. Se tarkoittaa sitä, että jos menet sellaiseen tilaisuuteen jossa julistetaan Jumalan sanaa, niin siellä usko syttyy sinun sydämeesi.

Voit myös pyytää Jeesusta ilmaisemaan itsensä sinulle jollakin tavalla. Rukoile Jeesusta ja etsi Häntä, niin sinä löydät Hänet.

Mat 7:7-8
7 Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. 8 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.

Parannus

Apt 3:19
19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois…

Parannus kuuluu tärkeänä osana uskoontuloon, on oltava valmis luopumaan entisestä syntielämästä. Se tarkoittaa koko elämän suunnan muutosta, kääntymistä pois entisestä. Toisten ihmisten elämässä ”syntisyys” näkyy selvemmin kuin toisten, mutta kaikki me olemme syntiä tehneet, ja kaikilla on asioita, joista tulee tehdä parannus. On selvää, että omissa voimissamme emme pysty parannusta tekemään, mutta Jumala antaa meille siihen voiman. Meillä täytyy vain olla oma halu ja tahto hyljätä entinen syntielämämme.

Joh 1:12
12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

Meistä ei voi tulla uusia luomuksia, jos haluamme vielä jatkaa elämäämme entiseen malliin. Raamatussa sanotaan, että parannuksen teko koituu meille pelastukseksi jota kukaan ei kadu (2. Kor 7:10).

Parannuksen tekeminen alkaa sillä, että tunnustamme olevamme syntisiä. Ja koska olemme syntisiä, niin sitten meidän tulee pyytää syntejämme anteeksi.

Kun olet valmis, voit rukoilla tämänkaltaisen rukouksen:

”Herra Jeesus, kiitos että minä saan tulla sinun luoksesi juuri tällaisena kuin nyt olen. Minä olen tehnyt syntiä ja olen elänyt erossa sinusta.

Nyt minä kuitenkin haluan tulla sinun luoksesi ja pyydän, että antaisit minun syntini anteeksi. Minä haluan luovuttaa itseni kokonaan sinulle, ilman mitään ehtoja. Herra, tässä minä olen, ota minut omaksesi ja anna minulle voimaa uuteen elämään, niin kuin olet sanassasi luvannut.”

Mitä tapahtuu tällaisen rukouksen aikana?

1Joh 1:9
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Kun me tunnustamme syntimme, niin Jeesus antaa meille syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikeseta vääryydestä. Sillon sinä synnyt uudesti Jumalan lapseksi ja siirryt pimeydestä valkeuteen ja kuolemasta elämään.

Jeesus ei parantele sinun vanhaa elämääsi, vaan hän antaa uuden elämän. Se mikä on vanhaa, katoaa, ja uusi tulee tilalle. Sinusta tulee uusi luomus. Jeesus vapauttaa sinut synnin kahleista, ja sinä saat rauhan sydämeesi. Saat iankaikkisen elämän, ja saat olla turvassa Jumalan käsissä josta kukaan ei voi ryöstää sinua pois.

Joh 10:28-29
28 Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.
29 Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä.

Tämä on sellainen muutos elämässäsi, että tulet muistamaan sen vielä vuosien ja vuosikymmenien jälkeenkin. Kun olet kokenut sen, etkä enään halua palata entiseen elämääsi. Olet tehnyt parannuksen.

Kohta uskoontulon jälkeen tulee yleensä tilenne, jossa joudut joko tunnustamaan ihmisille uskosi, tai sitten kieltämään sen. Voi olla että joku tarjoaa sinulle tupakkaa tai ryyppyä, tai kysyy muuten vain, mitä sinulle on tapahtunut kun vaikutat niin erinlaiselta.

Silloin olet ensimmäisen valinnan edessä, mitä vastaat? Sillä voi olla suuri merkitys tulevaisuudellesi. Sanotko tupakan tai ryypyntarjoajalle: ”Ei kiitos, olen tullut uskoon ja Jeesus on vapauttanut minut niistä”. Vai sanotko vain: ”Kiitos ei nyt”.

Uskon tunnustamisella ihmisten edessä on suuri merkitys. Raamatussa sanotaan, että jos sinä tunnustat Jeesuksen ihmisten edessä, niin sinut tunnustetaan taivaassa Isän ja enkelien edessä.

Luk 12:8
Mutta minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä.

Uskon tunnustaminen on sinulle voitto, vaikka se vaatiikin joskus rohkeutta.

Mitä uskoontulon jälkeen?

Kaste

Raamatun mukaan seuraava askel on kaste.

Apt 2:38-39
38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”

Mar 16:16
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Kasteelle meno voi olla joillekin vaikea valinta, mutta Raamatun mukaan se kuuluu sille, joka uskoo Jeesukseen, on uudestisyntynyt ja on tehnyt parannuksen. Kasteen ottaminen on Jumalan tahto, jonka merkitystä me emme kykene täydellisesti ymmärtämään. Voimme vain tehdä niin kuin Jumalan Sana meitä pyytää tekemään uskoontulon jälkeen.

Raamatussa sanotaan kasteesta, että siinä me olemme kastetut Jeesuksen kuolemaan, ja yhdessä haudatut Hänen kanssaan. Kasteessa me olemme pukeneet Kristuksen päällemme, ja se on hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. Tässä on vain muutama esimerkki kasteesta, jos olet tullut uskoon, etkö haluaisi omistaa myös näitäkin?

Rom 6:3
Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?

Rom 6:4
Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.

Gal 3:27
27 Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.

1Pe 3:21
21 Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena – joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

Kun haluat ottaa tämän askeleen elämässäsi, niin ota yhteyttä sellaiseen seurakuntaan, jossa voit käydä kasteella uskoon tultuasi.

Tänän kaiken me saamme lahjana Jumalalta, koska hän rakastaa meitä. Emme voi ansaita sitä omilla teoillamme.

Eph 2:1-10
1 Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;
4 mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa – armosta te olette pelastetut –
6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja –
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.